Litery ERP oznacza Enterprise Resource Planning, ale termin ten oznacza wiele różnych rzeczy dla wielu różnych ludzi. To może być trudne do dokładnego określenia, co dokładnie to znaczy. Sama objętość profesjonalnych aplikacji oprogramowania dostępnego może być przerażająca, a zbyt wiele opcji jest mylące. Pakiety ERP są jednym rozwiązaniem programowym, które spełnia wszystkie potrzeby organizacyjne firmy, i stały się standardem w nowoczesnych firmach.

Oprogramowanie ERP jest zazwyczaj pakietem wielu aplikacji, które rozwiązują wspólne problemy.

W każdej organizacji, istnieją różne role i funkcje pracy, w których specjalizują się pracownicy.

Twój personel handlowy nawiązuje kontakt z klientami i inicjuje relacje. Twój dział obsługi klienta wspiera potrzeby danego klienta. Pracownicy magazynu śledzą zasoby i zajmują się logistyką. Każda z tych jednostek biznesowych opiera się na podobnych informacjach i musi pracować razem jako zespół. System ERP łączy dane i procesy tych działów razem w celu zmniejszenia ogólnych kosztów operacyjnych firmy.

Skąd pochodzą narzędzia ERP?

Pierwsze systemy zostały pierwotnie opracowane w celu usprawnienia produkcji. Kontrolując precyzyjny ruch materiałów, jak pokonywały przez linię montażową, producenci odkryli, że mogą zmniejszyć ilość odpadów. Następnym logicznym rozwojem było zintegrowanie łańcucha dostaw i budowanie narzędzi programowych, które organizują przepływ materiałów w całym procesie. Działy sprzedaży, zaopatrzenia i serwisu również odkryły, że mogą zwiększyć swoją produktywność poprzez integrację swoich baz danych z resztą firmy.

Dzisiaj narzędzia ERP są używane w każdym dziale w organizacji. Te pakiety oprogramowania mają aplikacje, które kontrolują i śledzą finanse i księgowość, jak również koszty materiałów. Mogą one przechowywać informacje o klientach i pracownikach, z którymi mają do czynienia. Zgromadzone dane są łatwe do analizy i generowane są raporty, które mogą być wykorzystane przez zespoły marketingowe i strategiczne do budowania biznesplanów, określających kierunek działań dotyczących przyszłości firmy.

Nakrętki i śruby

W najprostszym wcieleniu, system ERP jest tylko zestawem połączonych ze sobą baz danych z przyjaznym interfejsem użytkownika. Większość pracowników pracuje z informacjami poprzez pulpit lub zestaw menu.

Baza danych wymaga sprzętu do jej obsługi. Oznacza to, że firma musi mieć dostęp do serwera komputerowego, możliwości cyfrowej pamięci masowej i komponentów sieciowych. Te urządzenia sprzętowe mogą być drogie w zakupie i konserwacji. W przeszłości ograniczało to dostęp do tych narzędzi tylko do dużych firm.

Technologia komunikacyjna stała się szybsza i bardziej niezawodna niż kiedykolwiek. Umożliwia to drobnym firmom do zawierania umów z dostawcami usług dla ich potrzeb oprogramowania ERP. Przechowywanie danych na zdalnych systemach za pomocą technologii chmury pozwala mniejszym firmom korzystać z tej samej mocy organizacyjnej narzędzi komputerowych, z których korzystają większe korporacje.

Dane i sprawozdawczość


Elastyczne i wydajne narzędzia do przetwarzania danych informują osoby podejmujące decyzje i ułatwiają pracownikom współpracę. Obniża to koszty i pomaga utrzymać konkurencyjność organizacji. Dane udostępnione z systemu ERP mogą być wykorzystane do tworzenia raportów i prognoz, które menedżerowie potrzebują do podejmowania ważnych decyzji. Znalezienie i wyeliminowanie marnotrawstwa sprawia, że systemy te są niezbędne dla każdej firmy niezależnie od jej wielkości.

System ERP może mieć różne możliwości w zależności od producenta oprogramowania i przemysłu. Ogólne systemy są dostępne, ale specyficzne dla branży i konfigurowalne platformy są warte czasu i wysiłku, który należy włożyć w ich wdrożenie. Biorąc pod uwagę szybkość i wymagania, które większość firm napotyka na konkurencyjnym rynku, system ERP jest niezbędny do utrzymania przewagi konkurencyjnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj