przestępstwa gospodarcze

Pojęcie przestępstw gospodarczych jest niezwykle szerokie, gdyż obejmuje między innymi przestępstwa komputerowe i giełdowe, fałszowanie zestawień księgowych, oszustwa podatkowe, naruszanie norm bezpieczeństwa i zdrowia pracowników czy też tworzenie fikcyjnych przedsiębiorstw bądź piramid finansowych. Na czym więc owo przestępstwo polega? Jakie są jego rodzaje? Odpowiadamy w artykule!

Przestępstwo gospodarcze — definicja

Polskie prawo nie ma określonej i pełnej definicji przestępstwa gospodarczego. Mianem tym określa się czyn zabroniony, godzący lub zagrażający ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego, polegający na naruszeniu zaufania związanego z pozycją sprawcy lub instytucją życia gospodarczego, grożący utratą zaufania do systemu gospodarczego lub jego podstawowych instytucji.

Na czym polega przestępstwo gospodarcze?

Mówiąc o przestępstwach gospodarczych, na myśli należy mieć wszelkie działania, które dokonywane są przez uczestników obrotu gospodarczego i różnych jego form. Przestępstwa gospodarcze zagrażają dobrom w sferze życia gospodarczego — wyróżnia się w ich obrębie szczególnie 2 płaszczyzny: ekonomiczną i społeczno-kulturową. Czynnikami są tu na przykład reguły nadzorowania instytucji, zmienność sytuacji gospodarczych, a także prawne formy działalności. Co ważne — aby mówić o tego rodzaju przestępstwie, musi uczestniczyć w nim co najmniej jeden podmiot profesjonalny.

Przykładem przestępstw gospodarczych są między innymi:

 • fałszowanie dokumentów,
 • pranie brudnych pieniędzy,
 • oszustwa internetowe,
 • wszelkiego rodzaju przywłaszczenia oraz wyłudzenia pieniędzy i towarów,
 • działania związane ze sprzedażą napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia,
 • nieuczciwa konkurencja i reklama,
 • nierzetelne prowadzenie dokumentacji działalności gospodarczej i udaremnienie przetargów publicznych,
 • czyny przeciwko środowisku (negatywne następstwa działalności gospodarczych),
 • czyny przeciwko prawom pracowniczym (łamanie praw pracownika w zakładach pracy).

Cechy przestępstw gospodarczych

Cechy przestępstw gospodarczych

Wyróżnia się wiele koncepcji dotyczących przestępstw gospodarczych, jednak porównując je ze sobą, można zauważyć, iż niektóre cechy pojawiają się w każdej z nich. Na tej podstawie mówić można o cechach ogólnych owej przestępczości.

 1. Podejmowanie nielegalnych działań, które mają sprawiać pozór legalności. Polegają one najczęściej na nadużywaniu instytucji życia gospodarczego, funkcjonujących w znacznym stopniu na zasadach publicznego zaufania.
 2. Brak przemocy ze strony przestępców.
 3. Spowodowane owymi działaniami poważne straty materialne i niematerialne.
 4. Ofiarami są najczęściej anonimowe osoby, gałęzie i instytucje systemu gospodarczego.
 5. Przestępstwa gospodarcze naruszają interesy wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, a dodatkowo godzą w instytucje finansów publicznych.

Przestępstwa gospodarcze — co jeszcze warto o nich wiedzieć?

Zgodnie z przepisami działalność gospodarcza to działalność wytwórcza, budowlana, handlowa itp., która jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Zachowania uczestników, które są bezprawne i karalne mogą zostać zaliczone jako przestępczość gospodarcza. Zajmując się prowadzeniem biznesu, warto pamiętać, aby stale kontrolować zmiany w prawie gospodarczym lub skorzystać z usług profesjonalistów — żeby zapoznać się z obszarami praktyk, należy kliknąć link: https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-gospodarcze/. Warto również pamiętać, że występuje klasyfikacja przestępców, która wskazuje na sprawców zawodowych (którzy utrzymują się wyłącznie z popełniania przestępstw w różnych dziedzinach gospodarki), sprawców sytuacyjnych (którzy tylko w obliczu tzw. konieczności gospodarczej lub dla pozyskania funduszy niezbędnych do utrzymania swego przedsiębiorstwa dopuszczają się przestępstw) oraz sprawców okazjonalnych, którzy działają w zasadzie legalnie, utrzymując się w tzw. granicach moralności gospodarczej, a na popełnienie przestępstwa decydują się tylko wtedy, gdy nadarza się okazja łatwej jego realizacji i gdy spodziewają się z tego wysokich zysków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj